•  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   






Eina SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per a la inserció de les persones en risc d\'exclusió social





Juntament amb la informació de les nostres activitats i serveis podreu trobar la informació de les diferentes escoles





Presentem tots els Serveis per a les famílies, entitats i administracions públiques





Recollim els serveis i les activitats adreçats a la participació ciutadana i al associacionisme