Eina SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per a la inserció de les persones en risc d\'exclusió social

Juntament amb la informació de les nostres activitats i serveis podreu trobar la informació de les diferentes escoles

Presentem tots els Serveis per a les famílies, entitats i administracions públiques

Recollim els serveis i les activitats adreçats a la participació ciutadana i al associacionisme