SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

És un servei integral que dona resposta a les necessitats de les persones amb diferents graus d’incapacitat de totes les franges d’edat.

Aquest servei està dissenyat per atendre tant les necessitats individuals com socials de la persona:

–          Higiene i cura personal

–          Preparació i control d’alimentació

–          Control de la salut i medicaments

–          Compra i preparació d’àpats

–          Ordre i cura de la llar

–          Administració i gestió econòmica

–          Relacions amb l’entorn familiar

–          Relacions amb l’entorn social

És un servei d’atenció diürna i nocturna, format per un equip professional encarregat de la gestió de les diferents activitats que es desenvolupen.

El servei es posa en marxa amb un estudi previ de les necessitats de cada usuari/a. Aquest estudi es realitza directament amb la persona i la mediació del seu entorn familiar. A partir d’aquí, es dissenya un Pla d’Atenció Integral on es detallen les tasques a portar a terme i les seves condicions de prestació.

El servei està coordinat per un/a responsable, amb la titulació de Treballador/a Social, que s’encarrega de la planificació, coordinació i gestió del servei, amb contacte directe amb els usuaris/es i els Auxiliars que desenvolupen les tasques.

A TENIR EN COMPTE

Té un paper fonamental la coordinació amb la xarxa de serveis públics on es troba cada usuari, especialment els Serveis Socials i els Serveis Sanitaris però també la xarxa social, com ara entitats, associacions i voluntaris que poden cooperar en la prestació del servei.

Des de l’Eina es fa un contacte continuat amb aquestes xarxes, promovent la interrelació, el coneixement mutu i el treball conjunt entre els diferents participants.