SERVEI A LES COMUNITATS D’HABITATGE

Més enllà dels tòpics i les imatges més o menys còmiques de les comunitats d’habitatges, el fet de compartir un espai comú entre persones i famílies molt diverses constitueix un lloc privilegiat per a una bona convivència. El nostre Servei Integral a les Comunitats d’Habitatges està pensat per facilitar i potenciar aquest espai, gestionant d’una forma eficaç i basada en la qualitat aquells elements que afavoreixen un espai agradable i que una mala gestió poder convertir-los en una font de conflictes:

– Escombrat i fregat de les escales i el replà

– Neteja de la pols de baranes i bústies i elements exteriors (ascensors, portes, miralls, ornamentació, etc.)

– Neteja dels vidres finestres i portes

– Neteja puntual i manteniment de aparcaments comunitaris

– Jardineria

– Reforma, rehabilitació i treballs de pintura dels espais comunitaris

– Gestió de serveis específics (seguretat, sistemes d’alarmes, piscines, etc.)

A TENIR EN COMPTE

La nostra experiència també ens permet oferir i afavorir espais de mediació de conflictes, juntament amb la recerca d’assessorament legal per a la gestió jurídica de les comunitats de propietat.