PORTERIA I CONTROL D’ACCESSOS

Una bona gestió dels fluxos d’informació permet la reducció dels temps morts i d’espera de les persones. El servei de Porteria i Control d’accés li facilita la circulació de la informació al seu edifici, mitjançant:

– Informació i control d’accessos als edificis, incloent els controls d’accessos amb identificació.

– Recollida, classificació i distribució de paquets, cartes i enviaments comercials.

– Recollida i filtre de trucades telefòniques i correu electrònic

– És un servei de 24 hores adaptat al centre on es du a terme  i a les seves necessitats de gestió de la informació.

A TENIR EN COMPTE

Els i les professionals que desenvolupen aquestes tasques reben una formació continuada en resolució de conflictes, i estan especialment preparats i preparades per a donar un tracte sempre cordial davant diferents tipus de situacions.