OBRES, REFORMES I MANTENIMENTS

Portem a terme la construcció, el seguiment, el control i la reparació dels acabaments dels edificis així com el disseny i execució de projectes d’obra pública i obra menor:

– Obra civil i edificació

– Manteniments urbans i jardineria

– Reformes i treballs de pintura

Són feines que poden tenir un caire puntual, per a una intervenció concreta, o fix, mitjançant un servei d’atenció periòdica i d’urgències 24 hores.

En qualsevol cas, l’Equip de desenvolupament de Projectes defineix el seu projecte bàsic d’execució partint de les seves necessitats i aportant les solucions més adients, harmonitzant en tot moment els aspectes tècnics i estètics.

El responsable del Projecte s’encarrega de la coordinació, execució i avaluació del seu projecte, a totes les fases de la intervenció: a l’inici, al desenvolupament dels treballs i a l’acabament de la intervenció, per tal de conèixer el seu grau de satisfacció.

A TENIR EN COMPTE

Fem una recerca continuada de proveïdors a fi d’aconseguir els preus més econòmics per a les matèries primeres