NETEGES

El servei s’inicia amb un estudi que detecta i identifica els diferents punt de neteja i les seves característiques particulars: materials de construcció, possibles causes i tipus de brutícia i els tractaments adients.

El servei de neteja s’adapta als horaris i usos dels espais, evitant la interrupció de les activitats o, en cas necessari, reduint al mínim el seu disturbi.

El servei està sota la responsabilitat d’un Encarregat/da del Servei, amb experiència en el sector, que desenvolupa l’estudi de neteja, fa el seguiment del servei i coordina els professionals que desenvolupen les tasques. També s’encarrega de recollir i donar resposta als suggeriments dels usuaris i usuàries.

Amb una periodicitat acordada, es fa un informe de seguiment de les tasques, on s’indiquen les incidències i canvis que s’hagin produït en el servei, i s’assenyalen les millores a la prestació i el cost del servei si escau.

A TENIR EN COMPTE

Tenim especial cura en el manteniment dels equip electrònics i informàtics, amb productes especialment pensats per a la seva neteja i conservació.

Fem servir la maquinària necessària adaptada als espais que netegem, així com els estris i productes més adients.