SERVEIS GENERALS

Els nostres Serveis Generals estan destinats a millorar la qualitat de vida de les persones i els seus entorns. Qualitat i  proximitat són la base dels nostres serveis:

La qualitat en la prestació dels serveis i els seus resultats, amb compromisos clars i processos avaluats conjuntament entre els nostres usuaris, usuàries i els nostres professionals per tal d’establir les millores adients. Una qualitat que parteix d’establir objectius i estratègies de prestació compartides, potenciadores de l’aprenentatge mutu i la millora continuada.

La proximitat entesa com un tracte humà, càlid i de confiança, conscients tant de les necessitats materials de les persones com de les emocionals. Una proximitat que permet aportar solucions específiques adaptades a les demandes de les persones, de les empreses i de les Administracions Públiques.

EL NOSTRE FUNCIONAMENT

 Des de l’Eina ens encarreguem de tot allò que té a veure amb la gestió de les activitats que desenvolupem partint dels principis de:

Transparència amb la gestió

Corresponsabilitat amb els usuaris i les usuàries

Formació continuada dels i les professionals

Assessorament personalitzat i orientació als nostres usuaris i usuàries

Coordinació i treball en xarxa amb els agents socials concernits per la nostra activitat

Promoció de la participació activa dels usuaris en el seguiment i millora de les activitats i serveis.

ELS SERVEIS

Obres, Reformes i Manteniments

Neteja de la Llar

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Servei a les Comunitats d’Habitatges

Porteria i Control d’Accessos

Neteges