PARTICIPACIÓ

Entenem la participació com una eina per a la construcció de models de relació positiva que persegueix l’enfortiment de l’individu però també de la pròpia comunitat. Des d’una vessant vivencial, des de l’aprenentatge, des de les emocions i el coneixement d’un mateix, dels que l’envolten i de la implicació dels altres, l’arrelament a una comunitat són sense cap tipus de dubte elements que han de permetre l’empoderament d’un entorn comunitari més vertebrat i capaç de pensar sobre si mateix.
EL NOSTRE FUNCIONAMENT

Els processos participatius que desenvolupem des de l’Eina impliquen a diferents actors i moments i s’han de regir per uns criteris clars en relació a:

Transparència

Corresponsabilitat

Formació continuada

Assessorament i acompanyament

Coordinació i treball en xarxat

Resolució de conflictes

Empoderaments dels i les participants

ELS SERVEIS

Formació i Dinamització Associativa

Processos Participatius

Gestió de Centres Cívics i Socioculturals