INSCRIPCIÓ ESCOLA BISBAT D’EGARA

IMPORTANT: Les inscripcions estan tancades. La teva inscripció es farà efectiva a partir de la setmana del 16 al 20 d’octubre. Un cop rebuda, ens posarem en contacte amb vosaltres en cas que l’activitat escollida s’hagi hagut de cancel·lar ens posarem en contacte amb vosaltres per a informar-vos de les opcions existents.

Nom infant (obligatori):

1º Cognom (obligatori):

2º Cognom (obligatori):

Data de naixement (Any-mes-dia) (obligatori):

Curs 2017/2018 (obligatori): Classe (obligatori):

Tipus de via:
Adreça: Número: Pis: Porta: CP:

Email (obligatori): Altre Email:

Familia monoparental?
No

Nom mare/pare/tutor (obligatori):
Telèfon (obligatori):

Nom mare/pare/tutor:
Telèfon:

Altre telèfon:

Nº targeta CATSALUT (obligatori)*:
14 caràcters restants

Acollida matinal (8:00h a 9:00h ó de 7:30h a 9:00h):
7:30 a 9:008:00 a 9:00

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresServei esporàdic

Acollida matinal (7:00h a 9:00h):

Berenateca ( DLL a DJ de 16:30 a 17:15, DV de 16:30 a 18:00):
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres

Activitats de tarda (16:30 a 18:00):
Juga i aprènEscola esportiva

Juga i aprèn: programa d'activitats extraescolars (16:30 a 18:00):

Dilluns:

Dimarts:

Dimecres:

Dijous:

Escola esportiva: (16:30 a 18:00):

Dilluns:

Dimarts:

Dimecres:

Dijous:

Participarà el dissabte a les competicions?*
No

* La quota no inclou el pagament de l'assegurança del Consell Esportiu ni del vestuari
* Els infants que siguin de mútua privada i facin competició han de pagar un suplement de 4,00 euros

Foto obligatoria si es fa competició: (foto format DNI)

Indiqueu les talles (en el cas que faci competició):

Samarreta: Pantalons:

L'infant marxa sol/a?
No

Amb Qui? Nom: DNI:

Dades bancàries (obligatori):
ES 2 4 4 4 4 4 caràcters restants

Informació Sanitària:

Malalties:

Al.lèrgies:

Medicació:

Altres observacions:

Jo amb DNI com a mare/pare/tutor-a i jo amb DNI com a mare/pare/tutor-a autoritzem al nostre/meu fill/a a participar a les activitats extraescolars que organitza l'Eina Cooperativa i confirmo que no té cap malaltia que li privi de fer-la. L'EINA, SCCL disposa d’un espai web www.einacooperativa.coop i participa a xarxes socials, a més d’altres elements de comunicació com memòries, revistes/publicacions d'àmbit educatiu o presentacions digitals on informa i es fa difusió de les activitats gestionades per L'EINA, SCCL. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, usuaris realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, L'EINA, SCCL sol•licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar imatges o vídeos on aparegui el nen/a usuari de les activitats o bé hi sigui clarament identificable. SINO autoritzem l’ús de la imatge.

He llegit i accepto les condicions (Obligatori marcar): Condicions del servei

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable L'EINA COOPERATIVA SCCL per a la gestió, prestació i informació d’activitats relacionades amb el lleure per a infants i joves (casals, tallers, extraescolars, colònies, activitats lúdiques dirigides, menjadors, serveis d'acollida i tot tipus d'activitats on es necessiti monitoratge) i que porta a terme L'EINA COOPERATIVA SCCL. Així mateix, mitjançant la present vostè dóna el seu consentiment per que les dades personals que ens faciliti puguin ser cedides única i exclusivament en aquells casos que sigui necessari, a AMPA, professionals i/o centres mèdics, així com a les entitats públiques que col•laborin econòmicament (de forma total o parcial) en les activitats en les que participa l’usuari. Així mateix, l’informem de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant de L'EINA COOPERATIVA SCCL mitjançant escrit (C. Pamplona núm. 21, 08227 - Terrassa) o correu electrònic ( info@einacooperativa.coop )

captcha

Important: Rebreu un mail de confirmació. Si no el trobeu a la safata d'entrada, verifiqueu a la safata de correo brossa del vostre mail.