CENTRES OBERTS
El Centre Obert es planteja com un espai socio – educatiu en el lleure prioritàriament per a infants de 3 a 12 anys, un espai integrador – normalitzador, que compta amb la participació de població normalitzada per tal de permetre una millor socialització.
L’eix organització de les activitats radica en la distribució de l’espai mitjançant espais identificats amb un projecte determinat. Així doncs l’activitat del Servei de Centres Oberts s’estructura a partir de racons i de grups reduïts per edats.
A TENIR EN COMPTE
A l’organització del servei recollim els diferents actors de la comunitat educativa, especialment l’Ajuntament, les AMPA’s, les famílies, els centre educatiu i, especificant els trets bàsics del paper que han de desenvolupar.