EXTRAESCOLARS

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Aquestes activitats es caracteritzen per:
Estar en estreta vinculació amb el Projecte educatiu del Centre, per assegurar-ho es tindrà cura que hi hagi una fluida comunicació entre els monitors i monitores i el professorat.
La planificació i programació de les activitats es pacten escola a escola per tal d’adaptar-se a les demandes.
Es fa una gestió integral de les activitats: gestió de cobraments de les quotes, assegurança de RC, Servei de Prevenció de riscos laborals, formació continuada dels monitors i monitores i plenes garanties laborals (altes Seguretat Social, adequació al conveni laboral, ràtios infants/ monitors/es d’1/10, etc.)
Les activitats s’adequaran als grups d’edat d’una mateixa franja evolutiva. Les diferents activitats s’agrupen en 8 grans àrees interrelacionades:

CIÈNCIES SOCIALS
TECNOLOGIA
LLENGÜES
EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCACIÓ ARTÍSTICA
MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES DE LA NATURALESA
EDUCACIÓ MUSICAL

Les activitats s’organitzen per grup d’edat i relacionen diferents activitats.

Cicle infantil: De 3 a 5 anys
Cicle inicial: De 6 a 8 anys
Cicle mitjà: De 9 a 10 anys
Cicle Superior: De 11 a 12 anys

A TENIR EN COMPTE
El programa Juga i Aprèn va més enllà de les activitats extraescolars: és un element per a la dinamització de les respectives comunitats educatives. Per això, promou la reflexió al voltant de les activitats extraescolars, aposta per la participació activa per part de les associacions de mares i pares i les famílies a la gestió i control de les activitats, i promou activitats noves i engrescadores pels infants i les seves famílies al llarg del curs escolar.