ESCOLA ESPORTIVA

L’Escola Esportiva és un projecte multiesportiu que ofereix activitats esportives qualificades als centres educatius, organitzades en diferents àrees:

Bàsquet
Futbol
Handol
Hoquei
Korfall
Voleivol
Patinatge
Multiesport

Sota l’atenta supervisió de professionals qualificats nois i noies gaudiran en grups en funció de la seva edat d’una activitat formativa i educativa. Les famílies rebran tota la informació necessària de les activitats i podran en tot moment fer les consultes que considerin oportunes sobre l’evolució dels seus infants.

L’Escola Esportiva recull del Pla Català de l’esport els dos trets fonamental que la caracteritzen:

Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport
Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors de tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
Desenvolupar un treball esportiu de qualitat amb els infants, en funció de la disciplina esportiva que practiqui

També desenvolupem un treball en xarxa amb Clubs i entitats esportives, per tal de poder derivar els infants que mostrin un interès especial per desenvolupar una pràctica continuada de l’esport o tinguin capacitats que destaquin a la seva disciplina esportiva..

A TENIR EN COMPTE
Assessorem en la Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.Ens coordinem amb el Consell Esportiu corresponent, pel que fa a la formació continuada dels equips de monitors/es i els participants a la dinamització esportiva.