CASALS

Als casals els infants gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb uns objectius eminentment pedagògics. Aquests objectius els treballem a partir de les activitats, amb el tracte amb els companys i companyes i amb les monitors i monitores, treballant la cohesió de la colla i la implicació en les activitats.
El casal es desenvolupa a partir d’un projecte pedagògic on es recullen els seus objectius, la programació i la seva organització. A la seva finalització es realitza una memòria de les activitats i una avaluació personalitzada per a cada infant participant. Generalment es desenvolupa al Centre Educatiu, amb un horari similar al del curs escolar, però adaptat a les necessitats de les famílies.
A la programació de les activitats es té en compte en tot moment els recursos d’espais de cada Centre, tenint la màxima cura en el seu manteniment i la seva integritat. Les activitats del casal estan desenvolupades a partir del centre d’interès, i estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants del casal amb uns objectius de treball específics per a cada grup.
La Programació i el centre d’interès es determinen tenint en compte el calendari de les vacances, adaptant-lo a les festes tradicionals del període. S’inclou i es treballa els horaris de l’esmorzar i el dinar, tenint cura de la dieta, amb un servei de càtering professional i amb una especial atenció a l’educació per a una dieta saludable.
El màxim responsable del bon funcionament del casal és un Director/a de lleure, amb la titulació corresponent. Juntament amb la coordinació de l’equip de monitors/es és el responsable de la relació amb les famílies usuàries del Casal, recollint i donant resposta als seus dubtes i suggeriments.

A TENIR EN COMPTE

Apostem per la interrelació entre els infants de diferents escoles i barris, afavorint noves relacions. Això ens fa promoure nombroses sortides conjuntes amb casals d’altres centres i barris de la ciutat.Els casals estan adaptats al màxim a les necessitats i interessos de les famílies, tant pel que fa als horaris com pel que fa a les activitats.L’organització dels casals es regeix en tot moment pel decret 137/2003 de 10 de juny de 2003 de la Generalitat de Catalunya, i estan aprovats per ells. El disseny organitzatiu i els protocols de funcionament estan avalats per la Direcció del centre i l’AMPA de l’escola.