ACOMPANYAMENTS
Fan referència a l’acompanyament dels infants, a peu o en transport públic, en els seus desplaçaments. També és un servei de reforç al professorat dels centres a les excursions i sortides.

A TENIR EN COMPTE

Abans de cada desplaçament es realitza un estudi dels recorreguts i els seus punts sensibles, aportant les mesures de seguretat necessàries per a la seva realització, tant actives (senyalitzacions puntuals, regulació del trànsit, etc.) com passives (armilles reflectants, captafars, etc.). En té un pes important la ràtio d’infants per cada monitor, mai superior als 10.