ACOLLIDA MATINAL
És un espai lúdic dirigit a aquelles famílies que pel seu horari laboral no poden portar als infants quan comença l’escola. Els infants podran esmorzar i realitzar diferents jocs i tallers. Com a metodologia de treball es farà servir el centre d’interès, que es defineix a partir de la proposta educativa del centre. El servei el realitzarà a la mateixa escola monitor/es titulats amb experiència amb infants.
A TENIR EN COMPTE
El servei està obert a les diferents edats que compren l’escola primària. D’aquesta manera els infants s’interrelacionen entre ells independentment de l’edat i donant cabuda a les necessitats de les diferents etapes evolutives. Funciona amb una ràtio específica de 10 infants per monitor/a.