EDUCACIÓ

 

 

L’educació dels infants i joves és cosa de tots i totes, més enllà de la directa responsabilitat de les famílies. El temps de lleure té una importància clau en el dia a dia dels nostres infants i joves. Per aquesta rao cal vetllar per la coherència en les actuacions educatives, la qual cosa solament serà possible garantint la constant comunicacions entre els diversos agents educadors.La educació en valors té un pes fonamental en l’educació de les persones, al llarg de tota la vida però, sobretot, a les etapes de la infància i la adolescència. L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en valors en un nivell de vivència personal intensa, que es construeix amb la pràctica i des de la pràctica

La bondat dels resultats que s’obtinguin de ben segur que té molt a veure amb els grau de preparació dels professionals que incideixen en el desenvolupament dels infants i joves. Per això cal que en el disseny dels processos educatius es tinguin a l’abast eines de treball adequades, amb processos d’avaluació i millora continuada.

La nostra aposta és una educació en el lleure de qualitat, que integri les dimensions física, emocional, creativa i cognitiva dels infants i joves, aprofitant al màxim els recursos de la comunitat de la que formen part i comptant amb la participació activa i lacomplicitat de tots els implicats en la tasca educativa.

ELS NOSTRES VALORS

UTOPIA
INICIATIVA
SOLIDARITAT
FELICITAT

EL NOSTRE FUNCIONAMENT

Des L’Eina ens encarreguem de tot allò que té a veure amb la gestió de les activitats que realitzem:
Recerca, formació i contractació de l’equip de monitors/es
Definició del calendari de funcionament de les activitats
Establiment dels protocols d’actuació de les activitats i serveis
Cobrament de quotes
Processos de Facturació
Difusió de les activitats i serveis

A més a més, aportem:
Transparència amb la gestió
Formació continuada dels monitors/es de les activitats
Assessorament a les AMPAs i entitats col·laboradores en la seva gestió i funcionament (recerca de recursos, organització interna, etc.)
Coordinació pedagògica amb els Centres educatius, les AMPA’S, i altres entitats presents al centre
Participació dels usuaris en el seguiment i millora de les activitats.

 

 

LES ACTIVITATS

Acollida Matinal

Extraescolars

Escola Esportiva

Centres Oberts

Casals

Tallers

Colònies

Menjadors Escolars

Estudi Assistit

Acompanyaments